خدمات عارضه یابی

این خدمات بیشتر به شرکت ها یی ارائه میشود که در اداره سازمان خود دچار مشکلات متعددی شده و گاها ضرر ده هستند و شرکت در شرایط بحرانی خود می باشد نحوه کار به این شکل است که در مرحله اول باید نسبت به آن شرکت ارزیابی مناسبی صورت گیرد تا شناسایی مسئله به طور مناسبی صورت بپذیرد در مرحله بعد باید بر اساس آن شرکت و شرایط حاضر آن تغییراتی صورت پذیرد و کارهایی به صورت عملی انجام گیرد که به همکاری تمام افراد و قدرت اجرایی که به ما داده می شود بستگی دارد در صورت برآورده شدن خواسته های گروه دوتاک از نظر اجرایی قرار دادی فی مابین گروه و آن شرکت که در چند بخش تنظیم می شود منعقد می گردد که براساس اجرای هر بخش تغییرات به وضوح دیده خواهد شد و نتایج گزارش می شود.

تهران، خیابان بنی هاشم
شنبه - پنجشنبه: 9:00-18:00
© تمامی حقوق این سایت برای Cheasta محفوظ است.