خدمات مشاوره نیروی انسانی (HR)

یک رویکرد استراتژیک و جامع برای مدیریت کارکنان و فرهنگ سازمانی و محیطی است که بر استخدام، مدیریت و مسائل عمومی افرادی که در یک سازمان کار می کنند، تمرکز دارد. منابع انسانی همچنین در بهبود نیروی کار سازمان و افزایش بهره وری ایشان با در نظر گرفتن فرآیندها، رویکردها و راهکارهای کسب و کار برای مدیریت بهتر مشارکت دارد.

در این حوزه خدمات ذیل ارائه میگردد:

تعریف استاندارد شغلی

تدوین شرح وظایف و نیازمندیهای که هر شغل سازمانی متناسب با فعالیت مشخص شده در مجموعه در نظر گرفته است. با انجام این اقدام استانداردهای تحصیلی، سابقه کاری و مهارت های مورد نیز هر شغل سازمانی تعیین می نماید تا سازمان در زمان جذب و استخدام افراد،  براساس معیارهای در نظر گرفته شده اقدام نموده و تعریف استانداردهای شغلی، نشاندهنده آموزشهای مورد نیاز برای پرسنل فعال و در حین خدمت خواهد بود.

(KPI) تدوین شاخصهای عملکردی

بهبود و کارائی هر سازمان در گروه بهره وری بالای کلیه پرسنل آن سازمان می باشد، لذا پیرو تعریف و شناسائی شاخصهای کلیدی عمکلردی در فاز یک پروژه، این شخصها به تفکیک هر یک از واحدها و نفرات تعیین شده و سیستم حقوق و دستمزد و نظام پاداش دهی به نیروها بر این اساس طرح ریزی خواهد گردید.

(Training) آموزش نیروهای انسانی

در این قدم بر اساس دو قدم قبلی که طی آنها شرح شغلی و استاندارد کیفی مورد نیاز هر شغل تعریف گردیده، استاندارد آموزشی مورد نیاز برای شغل تهیه گردیده و تقویم آموزشی در صورت آمادگی سازمان برای اجراء و یا اعزام پرسنل به دوره های آموزشی، تدوین و ارائه خواهد گردید.

تیم پویا و خلاق

یک واحد منابع انسانی(HR) خوب نسبت به ایجاد محل کار مولد (یعنی جایی که کارکنان با انرژی و مشغول به کار هستند)  جدی است.

تهران، خیابان بنی هاشم
شنبه - پنجشنبه: 9:00-18:00
© تمامی حقوق این سایت برای Cheasta محفوظ است.